Welkom op de website ajdir.eu

Doelen

De stichting Ajdir Temsaman Europe Foundation heeft ten doel: het uit liefdadigheidsoogpunt op allerlei mogelijke wijzen ondersteunen van de inwoners van het dorp Ajdir Temsaman in Marokko, en voorts al hetgeen met een en ander.

Dit doel trachten we te bereiken door onder meer:

* Het inzamelen van geld om daarmee concrete projecten te financieren.
* Het verschaffen van middelen ter verbetering van de onderwijsfaciliteiten, om daarmee het volgens van onderwijs te stimuleren. 
* Het financieel ondersteunen van mensen die geen of nauwelijks inkomen genieten.
* Het ter beschikking stellen van medische materialen en hulpgoederen.
* Het (financieel) ondersteunen van diverse projecten op het gebied van het onderwijs, de gezondheidszorg en de landbouw.
* Het leveren van (geldelijke) bijdragen ter verbetering van watervoorziening. 

Laatste update
Donateurs
Moge Allaah een ieder rijkelijk belonen

Met activiteitencentrum FusgFus bouwen we samen aan een betere gemeenschap!

Onze missie is om positieve verandering en groei in onze gemeenschap te bevorderen door middel van een breed scala aan activiteiten en diensten, waaronder sport, cultuur, educatie en recreatie. We werken nauw samen met lokale partners en vrijwilligers om de meest effectieve en innovatieve programma’s te ontwikkelen, die inspelen op de unieke behoeften en interesses van onze gemeenschap.

Reminder
De boodschapper (vmzh) zei: ‘Als een persoon komt te overlijden, stoppen al zijn goede daden behalve drie: zijn daden van doorlopende liefdadigheid, baatvolle kennis die hij heeft overgedragen en een rechtschapen zoon die voor hem bidt’ (Moesliem).

“Degenen die ’s nachts en overdag van hun rijkdommen uitgeven, heimelijk en in het openbaar, hebben hun beloning bij hun Heer. Voor hen zal er geen vrees zijn, noch zullen zij bedroefd zijn.” Koran, Hoofdstuk 2 ; vers 274

Type what you are searching for:

YOUR CART

Geen producten in de winkelwagen.